Säkerhetskopiera Hårddisken

När programmet är i viloläge använder det inga resurser. Många program körs automatiskt när du slår på datorn, vilket saktar ned starttiden betydligt. Ju fler program du installerar och använder, desto långsammare blir datorn, av tre huvudorsaker. För att komma åt den återställningsmöjligheten måste man kunna starta upp datorn först- därför bör man lägga fabriksåterställningen […]