logo

The Kreative Group

Може да знаете, че наднорменото тегло или затлъстяването не е добро за вас.

Може да знаете, че наднорменото тегло или затлъстяването не е добро за вас. Като член на Клиниката за отслабване е лесно да намерите такъв вид подкрепа. Можете да се свържете с приятел за отслабване или просто да получите корекция на отношението, когато имате нужда от това, на нашите табла за съобщения. Продължение 2. Изхвърлете тези […]